نمایش محصولات

محصول در خواستی

 • تغییر انتخاب کنید

  سایز گسترده فرم

 • تغییر انتخاب کنید

  گرم مقوا

 • تغییر انتخاب کنید

  چاپ

 • تغییر انتخاب کنید

  روکش سلفون

 • تغییر انتخاب کنید

  پوشش یووی

 • تغییر انتخاب کنید

  تعداد جعبه در فرم

 • تغییر انتخاب کنید

  تیراژ

مجموع قیمت: - تومان

جعبه و بسته بندی

برای محاسبه قیمت جعبه نیاز می باشد که شما سایز گسترده جعبه خود را بدانید، منظور از سایز گسترده، ابعاد جعبه در حالت باز می باشد که بر روی سطح گسترده شده است. با توجه به ابعاد شما در 2 فرم زیر می توانید انتخاب کنید که چه تعداد از سایز شما قرار بگیرد . با توجه به سایز مورد نظر فرم چاپ را انتخاب نمائید

1سایز گسترده فرم

جهت محاسبه بهترین حالت چاپ لطفا سایز گسترده جعبه خود را در یکی از فرم های فوق قرار دهید و میزان جایگیری قالب خود را محاسبه کنید. به طور مثال می توانید در این فرم یک جعبه بزرگ یا 8 جعبه کوچک طراحی کنید.

2گرم مقوا

جنس مقوا و نوع آن را از طریق لیست زیر انتخاب نمائید.

3چاپ

4روکش سلفون

6تعداد جعبه در فرم

جهت ساخت قالب با توجه به سایز جعبه شما میتوانید تعداد در هر فرم را مشخص نمائید