نمایش محصولات

محصول در خواستی

 • تغییر انتخاب کنید

  سایز پوستر خود را انتخاب کنبد

 • تغییر انتخاب کنید

  گرم کاغذ

 • تغییر انتخاب کنید

  چاپ

 • تغییر انتخاب کنید

  سلفون

 • تغییر انتخاب کنید

  یووی

 • تغییر انتخاب کنید

  خدمات تکمیلی

 • تغییر انتخاب کنید

  تیراژ

مجموع قیمت: - تومان

پوستر

چاپ پوستر در سامانه ما به صورت اختصاصی انجام میگیرد.جهت دریافت استعلام قیمت خود آیتم های مورد نظر خود را از لیست زیر انتخاب نمائید.

2گرم کاغذ

گرم کاغذ مورد نظر جهت پوستر خود را انتخاب نمائید. گرم پیشنهادی 135 الی 170 می باشد.

3چاپ

در اصل پوستر ها یکرو چاپ می گردند اما در برخی موارد مشتریان نیاز به چاپ پشت نیز دارند زیرا پوستر خود را بر روی سطح شفاف یا شیشه ای می چسبانند که از پشت نیز قابل رویت می باشد.

4سلفون

5یووی

در صورتی که در مرحله قبل سلفون براق را انتخاب نمائید در این قسمت از گزینه ندارد استفاده کنید

6خدمات تکمیلی

از خط تا برای چاپ و تولید نقشه ها استفاده می شود لذا اگر هدف شما از چاپ پوستر تولید یک نقشه می باشد خط تا را انتخاب نمائید. در غیر این صورت گزینه ندارد را انتخاب کنید.

7تیراژ